หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

เรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพอเมริกา

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ หลักสูตรภาคพิเศษ

Fundamental Studies in Bussiness and Entrepreneurship สร้างความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ และเรียนรู้การสร้างธุรกิจขนาดเล็กจากการเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ (ฝึกงานได้) 

 

International Diploma Programs เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันของคุณด้วยการเรียนแบบเต็มเวลาและการเรียนแบบเข้มข้นในวิชาธุรกิจเฉพาะด้าน ได้รับประกาศนียบัตรใน 2 หรือ 4 เดือน หรือฝึกอบรมด้วยการฝึกงานและการเรียนต่อ มีสองแบบ ได้แก่ 4-MONTH IDP CERTIFICATE PROGRAMS และ ADDITIONAL IDP STUDY OPTIONS

4-MONTH IDP CERTIFICATE PROGRAMS ประกอบด้วย 

 • Business Administration
 • Finance
 • Global Business Management
 • Marketing
 • Project Management

โปรแกรมประกาศนียบัตรนานาชาติ

ต้นแบบทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจประสบความสำเร็จกับหลักสูตรประกาศนียบัตรระหว่างประเทศ (IDP) จาก UC Berkeley Extension ได้รับการรับรองในสองหรือสี่เดือนหรือรวมการฝึกอบรมของคุณมีโอกาสฝึกงานและการศึกษาต่อไป

2-เดือน และ 4 เดือน หลักสูตรที่เปิดสอน IDP CERTIFICATE PROGRAMS

 
 • Business Administration
  Gain a practical understanding of business and U.S. business principles
 • Entrepreneurship
  Learn what it takes to successfully launch a small business venture.
 • Finance
  Prepare for an M.B.A. program, a career in finance or a future managing your own company.
 • Global Business Management
  Get the foundation to understand and manage international transactions of all sizes.
 • Management and Leadership
  Get focused, intensive training in the concepts, skills and functions of general management.
 • Marketing
  Understand how to use marketing to drive your company's success.
 • Project Management
  Learn to develop and lead complex projects in a cross-cultural environment.

ADDITIONAL IDP STUDY OPTIONS ประกอบด้วย

 • 8-Month Program: International Diploma Program 4 เดือน + ฝึกงาน 4 เดือน
 • 12-Month Program: Management and Business Track 
 • 2-Month IDP: Management and Leadership


แผนการเรียน

วันเริ่มเรียนและปิดรับสมัคร

TermStart and End DatesApplication Deadline
 Summer 2017  May 1–Aug. 11, 2017  March 23, 2017 
 Fall 2017  Aug. 30–Dec. 8, 2017  July 21, 2017
 Spring 2018  Jan. 9–April 20, 2018  Nov. 20, 2017
 Summer 2018  May 2–Aug. 15, 2018  Mar. 19, 2018
 Fall 2018  Aug. 29–Dec. 12, 2018  July 16, 2018


นักเรียนต้องมีผลภาษาในการสมัคร

 • TOEFL: 79 (iBT)
 • IELTS Academic Format: 6.5

สอบถามและขอรับรายละเอียด click


UC San Diego Extension International Programs

เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษวัฒนธรรม และทางวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ University of California San Diego (UCSD) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆในอเมริกา โดยสถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน ซึ่งคอยช่วยแนะแนวและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนั้นก็เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนไทยหลายคนเลยทีเดียว

   นอกจากนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านประสบการณ์การทำงานหรือศึกษาต่อก็ยังเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนานาชาติมานานเพราะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ด้วย ในส่วนของ Internship & Working Opportunities นั้นจะได้ 120 ชั่วโมง ทำงานที่ UCSD แล้วยังได้วีซ่าทำงาน (OPT) 1ปี หลังจากที่ศึกษาในหลักสูตร Business Certificate ไปแล้วสามในสี่ของหลักสูตร

Certificate Programs

Program
Schedule
Length
Costs

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Proficiency

2017

Winter 2017: Jan 10 - Mar 24

Spring 2017: Apr 4 - Jun 16

Summer 2017: Jun 27 - Sept 8

Fall 2017: Sept 26 - Dec 8

10 weeks, schedule varies

Application Fee: $200
Tuition: $4,750 
Books/Materials: $200 - $500 per quarter
International Student Services Fee: $350

Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

2017

Winter 2017: Jan 10 - Jun 16

Spring 2017: Apr 4 - Sept 8

Summer 2017: Jun 27 - Dec 8

Fall 2016: Sept 26 - Mar 14, 2018

2 quarters, schedule varies

Application fee: $200
Tuition: $8,300 
Books/Materials: $200-300 
International Student Services Fee: $700

Summer Intensive TEFL

2016

 

Summer 2016: Jun 21 - Sept 2

 

2016 Application Deadlines:

Summer 2016: Jun 10, 2016

 

 

10 weeks, schedule varies

Application fee: $200
Tuition: $8,300
Books/Materials: $200-300
International Student Services Fee: $350

Special Studies in TEFL

2017

Winter 2016: Jan 10 - Mar 24

Spring 2017: Apr 4 - Jun 16

Summer 2017: Jun 27 - Sept 8

Fall 2017: Sept 26 - Dec 8

11 weeks, schedule varies

Application Fee: $200
Tuition: $4,750
Books/Materials: $200 - $500 per quarter
International Student Services Fee: $350

Certificate in Teaching English Grammar (TEG)

2017

Winter 2017: Jan 10 - Mar 24

Spring 2017: Apr 4 - Jun 16

Summer 2017: Jun 27 - Sept 8

Fall 2017: Sept 26 - Dec 8

Varies, certificate must be completed while enrolled in the six-month TEFL certificate or Special Studies in TEFL

TEG Certificate Fee: $100

Teaching English to the Young Learner (TEYL)

2017

Winter 2017: Jan 10 - Mar 24

Spring 2017: Apr 4 - Jun 16

Summer 2017: Jun 27 - Sept 8

Varies, certificate must be completed while enrolled in the six-month TEFL certificate or Special Studies in TEFL

TEYL Certificate Fee: $100

Business Essentials
(One Quarter)

 

2016

Jan 12 - Mar 24

Apr 6 - Jun 16

Jun 29 - Sept 8

Sept 28 - Dec 15

 

1 quarter, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: 7,000
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $350 per quarter

Business Essentials
(Two Quarters)

 

2017

Jan 12 - Jun 6

Apr 6 - Sept 8

Jun 26 - Dec 15

Sept 28 - Mar 23, 2018

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Business Essentials
(Three Quarters)

 

2017

Jan 12 - Sept 8

Apr 6 - Dec 15

Jun 29 - Mar 23, 2018

Sept 28 - Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,050 for three quarters

Business Essentials

(Four Quarters)

 

2017

Jan 12 - Dec 15

Apr 6 - Mar 23, 2018

Jun 29 - Jun 15, 2018

Sept 28 - Sept, 2018

4 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $19,500
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,400 for four quarters

Intermediate Business Essentials

(One Quarter)

 

2017

Jan 4 - Mar 24

Mar 29 - Jun 16

Jun 21 - Sept 8

Sept 20 - Dec 15

1 quarter, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $7,000
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $350 per quarter

Intermediate Business Essentials

(Two Quarters)

 

2017

Jan 4 - Jun 16

Mar 29 - Sept 8

Jun 21 - Dec 15

Sept 20 - Mar 23, 2018

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Intermediate Business Essentials

(Three Quarters)

 

2017

Jan 4 - Sept 8

Mar 29 - Dec 15

Jun 21 - Mar 23, 2018

Sept 20 - Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $1,050 for three quarters

Business Management
(Two Quarters)

2017

Jan 4 - Jun 16

Mar 29 - Sept 8

Jun 21 - Dec 15

Sept 20 - Mar 23, 2018

 

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $11,500
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

Business Management Academic Year
(Three Quarters)

 

2017

Jan 4 - Sept 8

Mar 29 - Dec 15

Jun 21 - Mar 23, 2018

Sept 20 - Jun 15, 2018

3 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $16,000
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $1050 for three quarters

Project Management (Two Quarters)

 

2017

Mar 29 - Sept 8

Sept 20 - Mar 23, 2018

 

2 quarters, schedule varies

Application Fee: $200

2016 Tuition: $12,500
Books/Materials: $300 - $800 per quarter
International Student Services Fee: $700 for two quarters

 


 


University and Professional Studies Program เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง และต้องการหลักสูตรที่เตรียมตัวสำหรับการทำงาน นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ในบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้

Certificate Program 

 • Business Certificate Programs
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Programs

สอบถามและขอรับรายละเอียด click
University of California, Irvine Extension

Certificates for Internationals a department of University Extension เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย UC Irvine เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนมานานกว่า 30 ปี และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลรวม 3 ครั้งในปี 1995 และ 2004

โปรแกรมรับรองและการฝึกงาน

แต่ละหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษาของเราให้โอกาสที่จะไปนี้:

 • เพิ่มมูลค่าของการศึกษาระดับปริญญาของคุณและปรับปรุงทักษะและความรู้ในพื้นที่ของคุณของความเชี่ยวชาญในเวลาเพียง 3 เดือน
 • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานในทางปฏิบัติและใช้ทฤษฎีทางวิชาการในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของคุณของการศึกษา
 • เข้าร่วมการสื่อสารมืออาชีพสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของคุณและเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพของคุณ
 • รับนักวิชาการให้คำปรึกษา
 • มีส่วนร่วมในการศึกษานอกสถานที่ที่จะสังเกตเห็นมืออาชีพชาวอเมริกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • พัฒนาเครือข่ายมืออาชีพของเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันและต่างประเทศ
 • พิจารณาตัวเลือกการฝึกอบรมปฏิบัติ (OPT) หลังจาก 9 เดือนของการศึกษาแบบเต็มเวลา

OPT (Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน   + OPT 12 เดือน


โปรแกรมการเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่จะนำเสนอโปรแกรมการจัดทำบริการเต็มรูปแบบของตัวเองรวมไปถึง:

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเตรียม (IUPP)

เพิ่มโอกาสของการเข้าศึกษาต่อใน UC Irvine และความสำเร็จของคุณเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรระดับปริญญาตรีการเตรียมการทดสอบอย่างเข้มข้นรสนิยมวัฒนธรรมและการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติการเตรียม Program (IGSPP)

ทักษะการศึกษาจบการศึกษาของคุณได้รับประสบการณ์ในทางปฏิบัติและได้รับความช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับสูงจบการศึกษาในโปรแกรมการเตรียมการที่ครอบคลุม
OPT ( Optional Practical Trainning) นักเรียนสามารถทำ

 • OPT 12 ฝึกงานแบบรับรายได้ 1 ปีเต็มหลังจากจบหลักสูตร 9 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ACP 3 เดือน + Internship 3 เดือน + OPT 12 เดือน
 • ACP 3 เดือน + ECP 6 เดือน + OPT 12 เดือน 

สอบถามและขอรับรายละเอียด clickThe Manhattan Institute of Management (MIM)

MIM เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงในการศึกษาในหลักสูตรทางธุรกิจ  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ มามากกว่า 26 ปีและ มีนักเรียนมากกว่า 5000 คนจากหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่ง MIM ตั้งอยู่ในใจกลางของ Wall Street ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และการเงินของโลก สถาบัน MIM ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในโลกธุรกิจ ซึ่งบรรยากาศในการสอนเป็นไปเองน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เพราะสถาบันมี workshop อยู่ตลอด ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรที่น่าสนใจของ MIM

Six- Month International Business Program

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจในการจัดการซึ่งเป็นผลดีต่อความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอด เป็นความรู้ที่รวมกันระหว่าง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ โลกธุรกิจ นอกจากการฟังบรรยายจะมีการทำ Coursework เพื่อฝึกฝนใน Company Training Program ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้รับ Certificate


จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้ – 318 ชั่วโมง

Course/ Unit Title

Hours

Core:  Business Law and Ethics

30

Core:  International Trade and Business

30

Core:  Investment Management and   Corporate Finance

30

Core:  Principles of E-Commerce/   e-Business

30

Core: Advertising Management

30

Core:  Intensive Business English

30

Elective: Principles   of Accounting I

Elective:  Principles of    Accounting II

30

Elective:  Corporate Management and   Business Environment

30

Elective:  Information Systems and   Operations Management

30

Elective:  Corporate Governance

30

Elective:  Principles of    Marketing

30

Elective:  Organizational Behavior and   Change

30

Elective:  Human Resource Management

30

Elective:  Managing    Innovation  and Technology

30

Elective:  Business Policy and Strategy

30

Elective:  Financial Accounting and   Management

30

Elective: Business English and Communication

30

Core:Business Capstone   Project/ICTP/Research  Project

108

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 550 คะแนนขึ้นไป
 • จดหมาย Advance Level of English Proficiency โดย Foreign Business School

ค่าเรียนหลักสุตร : $5,500Three Month Intensive Business English Program

หลักสูตรถูกออกแบบให้นักเรียนชำนาญในเรื่องของ Framework of terminologies, Vocabulary, Written และ Verbal Skill ซึ่งสามารถใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมั่นใจ เราจะใช้กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร เข้ามาร่วมศึกษาด้วยนอกจาก textbook ของทางสถาบัน รวมถึงการนำเสนองาน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับ Certificate

จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้  240 ชั่วโมง

Course/ Unit Title

Hours

Intensive Business English

30

Business English and Organizational   Communication

30

Business Law and Ethics

30

Applied Business English for Financial   Marketing

30

Applied Business English for Negotiation and   Presentation

30

Applied Business English for Global Strategy

30

Cross-Cultural Communication

30

Applied Business English for Total   Management Quality

30

ค่าเรียนหลักสุตร : $4,500MIN Certificate Program: Business Certificate Program ประกอบด้วย

 • Certificate in Finance
 • Financial Risk Diploma Program
 • Certificate in Internet Technology Management
 • Certificate in Project Management
 • Certificate in Online Marketing and Social Media

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 450 คะแนนขึ้นไป หรือ สำเร็จหลักสูตร ESL

หลักสูตร ESL ประกอบด้วย

 • ESL – Writing and Reading High-Intermediate Level
 • ESL – Grammar /Oral High Intermediate Level
 • ESL – Writing and Reading Advance Leve
 • ESL – Grammar /Oral Advance Level

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบ Bachelor Degree หรือนักศึกษาที่ต้องการสมัครในโปรแกรม Business Certificate

ระยะเวลา            6 สัปดาห์ / ESL Certificate Level

                         12 สัปดาห์ / MIM ESL High Intermediate & Advance LevelASA ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1985 โดยมีอาจารย์และนักเรียน 12 คน ในห้องเรียนที่ Brooklyn ซึ่งเป็นที่รู้จักในคลาสเรียนของ Advanced Software Analysis โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจาก New York ได้ประสบปัญหาขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเวลานั้น

จากนั้นเป็นต้นมาวิทยาลัยมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ นักเรียน 3,000กว่าคน กับ 20หลักสูตรการสอน และแคมปัสแห่งใหม่ในแมนฮัตตั้นและไมอามี่ นอกเหนือจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมของโรงเรียนได้มุ่งเน้นไปที่งานอุตสาหากรรมด้านสุขภาพ, ธุรกิจ และกฎหมาย

ทำไมต้อง ASA
• มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะและเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการสูงอาชีพการเติบโตสูง
• หลักสูตร College Degree เปิดโอกาสในการจบการศึกษาเพียง 16เดือน
• หลักสูตร National Industry Certification เปิดโอกาสในการจบการศึกษาเพียง 8เดือน
• นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน
• มีทุนการศึกษาสนับสนุน
• เดินทางสะดวก

แคมปัส
นักเรียนที่เรียนในห้องเรียนที่วิทยาของASA สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และศูนย์การเรียนรู้ของเรา

Manhatton
วิทยาเขตแมนฮัตตันของเราตั้งอยู่ในใจกลางย่านใจกลางเมือง สำนักงานใหญ่ Building MH ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนน 34 และถนนบรอดเวย์ตรงข้ามจากจัตุรัส Macys Herald Square และตึก Empire State Building เพียง 1 ช่วงตึก

Brooklyn
วิทยาเขต Brooklyn ของเราตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ MetroTech downtown ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Borough Hall และอยู่ติดกับ Fulton Mall ประกอบด้วยอาคารสามแห่งตั้งอยู่ที่: 151 Lawrence Street, 383 Pearl Street และ 81 Willoughby Street; ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 1นาที วิทยาเขตทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของกรมกรีฑาและสถานที่ตั้งของ Arthur J. Hidalgo Library

Miami
เราภูมิใจที่จะประกาศการเปิดวิทยาเขตใหม่ล่าสุดของเรา ASA College: Miami Campus ตั้งอยู่ใน North Miami Beach เป็นสถานที่ทางการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา แคมปัสแห่งนี้ได้เปิดเมื่อปี 2014 เราจะนำเสนอสี่ของโปรแกรมที่ดีที่สุดของเราที่นี่: การช่วยเหลือทางการแพทย์, ด้านกฎหมาย, เภสัชกรรมเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ


หลักสูตรที่เปิดสอน

• Intensive English Program

Degree Programs: New York

Business Administration (A.A.S.)

Nursing (A.A.S)

Medical Assisting (A.O.S)
Pharmacy Technology (A.O.S.)
Healthcare Office Administration (A.O.S)
Health Information Technology (A.A.S.)
Massage Therapy (A.O.S.)

Criminal Justice (A.A.S.)
Paralegal (A.A.S.)

Network Administration and Security (A.O.S)
Computer Programming and Information Technology (A.O.S.)

*Aos: Associate of Occupational Studies
*AAS: Associate in Applied Sciences


Degree Programs: Florida

Business Administration A.A.S.
Business Administration - Accounting O.A.D.

Network Administration and Security A.A.S.

Health Care Management B.S.
Health Information Technology A.S.
Massage Therapy A.A.S.
Medical Assisting A.S.
Pharmacy Technology A.S.

Criminal Justice A.S.
Paralegal Studies A.S.

Scholarship
ASA จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนโดยมอบส่วนลดค่าเรียนให้ 45-50%
นักเรียนสามารถขอทุนการศึกษาได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในระดับ GPA 3.00 ขึ้นไป และมีผลสอบ TOEFL 71iBT ขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป และทำข้อสอบ Placement Test ของทาง ASAสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA  Tel:  02-245-5845  Hotline: 061-656-4159 087-642-5465


Tags : เรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ อเมริกา uc berkeley extension  uc irvine extension  uc san diego extension  mim new york Diploma program usa  certificate course in usa  เรียนต่อหลักสูตรระยะสั้น อเมริกา  diploma business อเมริกา  extension program  acp program

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view