หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

ELS Language Centers

 

ลงทะเบียนขอรับทุนส่วนลด click 

Hot Promotion

สมัครเรียนต่อ ELS Language Centers กับ Thai Study Abroad Consultant 

ฟรีค่าส่ง I-20 $110

สมัครเรียนต่อทุกคอร์ส ทุกเมือง ฟรีค่าใบสมัคร รับส่วนลดสูงสุด 30% 

สอบถามรายละเอียดและสมัคร
Hotline: 02-2455845, 061-656-4159, 087-642-5465

 

ทำไมเลือกเรียนภาษากับ ELS

 • สถานที่เรียนกว่า 60 แห่งตั้งอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา
 • ศูนย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
 • ทางเลือกของหลักสูตรการเรียนมากมาย
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม
 • ประกาศนียบัตรของ ELS ได้รับการยอมรับเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่า 600 แห่ง 

บุคลากรผู้สอนของ ELS ทุกคนเป็นนักการศึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ELS เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ทำไมเลือกเรียนภาษากับ ELS

 • สถานที่เรียนกว่า 60 แห่งตั้งอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา
 • ศูนย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
 • ทางเลือกของหลักสูตรการเรียนมากมาย
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม
 • ประกาศนียบัตรของ ELS ด้รับการยอมรับเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่า 600 แห่ง 

บุคลากรผู้สอนของ ELS ทุกคนเป็นนักการศึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ELS เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตั้งอยู่ใจกลางเมือง

เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งจากกว่า 60 แห่งของ ELS

 ชั้นเรียนและระดับการเรียน

ELS สอนทุกทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์ของเรา นักเรียนใหม่จะได้รับการทดสอบและจัดให้เข้าเรียนในระดับใดระดับหนึ่งจาก 12 ระดับ: ระดับ 101-112 แต่ละระดับประกอบด้วยการเรียนกับครูผู้สอนจำนวน 20-30 คาบต่อสัปดาห์ โดยแต่ละระดับมีระยะเวลาสี่สัปดาห์

ในระหว่างการเรียนจะมี:

 • งานในห้องเรียน - การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและนักเรียนคนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และการฝึกพูด
 • การฝึกหัดความเข้าใจจากการฟัง (จากเทป ซอฟต์แวร์ ละคร และการแสดงบทบาทสมมติ)
 • การพัฒนาทักษะการเขียน (โดยแบบฝึกหัดและการบ้าน)
 • คุณจะทราบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำ โดยการทำข้อสอบย่อย ข้อสอบใหญ่ และความคิดเห็นจากครูผู้สอน
 • โอกาสในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวด้านภาษา โดยใช้ ศูนย์เทคโนโลยีภาษา (LTC)
 • การฝึกหัดจากประสบการณ์จริงผ่านทางกิจกรรมและการเดินทางท่องเที่ยวกับโครงการ Contact America!

  

การเลื่อนระดับ
เมื่อสิ้นสุดคอร์สสี่สัปดาห์ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับต่อไปของ ELS และเริ่มการเรียนคอร์สใหม่ต่อไปทันที

การทดสอบที่จะใช้วัดว่านักเรียนมีคุณสมบัติพอที่จะเลื่อนระดับได้หรือไม่นั้น ได้แก่ (แต่อาจมีมากกว่านี้):

 • การแสดงให้เห็นถึงทักษะต่างๆ ของนักเรียนในระหว่างการเรียน
 • การสอบย่อยและสอบใหญ่
 • การบ้าน
 • การทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับ (การสอบขั้นสุดท้าย)

ใครบ้างที่ควรเรียนภาษากับ ELS

หลักสูตรของ ELS ตอบสนองความต้องการของทุกคน ที่ปรารถนาจะปรับปรุงภาษาอังกฤษของตนเอง ผู้ที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งยอมรับการจบ EAP ขั้นสูง (ระดับ 109 หรือ 112) ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือทางอาชีพ จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (GE) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น ทั้งหลักสูตร EAP และ GE มีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ที่ 30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่มากนัก ELS มี หลักสูตรกึ่งเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

จบมหาวิทยาลัยตามที่คุณฝันไว้ด้วยความช่วยเหลือจาก ELS หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกของเรา ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของคุณ และทำให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

วิธีการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

 • เริ่มการค้นหาของคุณ เลือกปริญญา สถานที่ตั้ง และสาขาที่คุณต้องการเรียน
 • ร่วมกับที่ปรึกษาของ ELS เพื่อขอ จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่คุณ
 • แผนกบริการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของ ELS จะทบทวนใบสมัครของคุณและช่วยคุณสมัครอย่างเป็นทางการ

จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Admission หรือ CLA)

มหาวิทยาลัยบางแห่งรับนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข ผู้ที่มหาวิทยาลัยตอบรับแบบมีเงื่อนไขถือว่ามีคุณสมบัติทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ขาดความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษาโดยปกติ จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไขระบุว่า มหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนคนนั้นเมื่อนักเรียนแสดงให้เห็นว่าตนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด

สถาบันนั้นจะเป็นผู้กำหนดว่าอะไรที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ อันได้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การจบระดับ 112 ใน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ของ ELS
 • ได้คะแนน TOEFL® หรือ IELTS™ ตามที่กำหนด*

 

ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ตอบรับโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL เมื่อเรียนภาษาอังกฤษกับทาง ELS จนถึงระดับ 112

Northern Illinois University


วิชาหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • บัญชี
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรม

ข้อเท็จจริง

ก่อตั้งขึ้นในปี 1895, NIU คือการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและสถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นมิตรนอกชิคาโกและโรคมากกว่า 21,000 คนจากกว่า 70 ประเทศ NIU มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกชั้นนำสำหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้มีส่วนร่ว

Indiana University-Purdue University Fort Wayne

วิชาหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรม
 • สื่อและการสื่อสารสาธารณะ

ข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยอินเดียนามหาวิทยาลัยเพอร์ดูเวย์นฟอร์ตเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียนาให้บริการกว่า 200 IU อันทรงเกียรติและเพอร์ดูองศาและใบรับรอง มากกว่า 13,000 นักเรียนทุกวัยที่มีความหลากหลายเชื้อชาติและสัญชาติติดตามการศึกษาของพวกเขาในมหาวิทยาลัย 682 เอเคอร์

The University of Texas at Dallas

ดัลลัสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่เก้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและ # 8 เมื่อปี 2012 ฟอร์บรายชื่อสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและอาชีพ มันถูกจัดอันดับเป็นเมืองอัลฟา - ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลก - และคนเดียวที่เมืองดังกล่าวในภูมิภาคภาคกลางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา

ELS / ดัลลัสตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัส, สถาบันการวิจัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนขอบตัดของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ยา, ธุรกิจและศิลปะ มหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสที่ดึงดูดความหลากหลายของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่จะสดใสแบบไดนามิกและการเชื่อมต่อทั่วโลก Dallas-Fort Worth พื้นที่ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางของทางเดินเทเลคอมที่เป็นบ้านของนายจ้างที่สำคัญเช่น AT & T, สเตทฟาร์มประกันมือถือซัมซุงและธนาคารแห่งอเมริกาอื่น ๆ 

วิชาหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ข้อเท็จจริง

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาการวิจัยการเติบโตอย่างรวดเร็วในการตัดขอบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ยา, ธุรกิจและศิลปะที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสที่ดึงดูดความหลากหลายของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่จะสดใสแบบไดนามิกและการเชื่อมต่อทั่วโลกดัลลัสฟอร์ต พื้นที่ที่คุ้มค่า

 • สถานที่ตั้งRuston, LA
 • เว็บไซต์www.latech.edu
 • ศูนย์ ELS ที่ใกล้ที่สุดRuston,LA

ที่พัก ประเภทของสถานที่ สามารถขอรับทุนการศึกษา ข้อมูลประชากรนักศึกษา สามารถขอรับจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Admission) หรือ CLA
Available for Undergraduate and Graduate Rural Yes 11000 (Total) Yes
ปริญญาที่เปิดสอน ภาครัฐ/เอกชน ประเภทของสถาบัน นักศึกษาทั้งหมด
Bachelor, Master, Doctorate Public Doctorate-Granting University Co-educational

วิชาเอกหลักที่เปิดสอน
ปริญญาโท  ปริญญาตรี
Biomedical Engineering Architecture
Molecular Science And Nanotechnology Biomedical Engineering
Public Accountancy Cyber-Engineer
Nanosystems Engineering 

   

 • สถานที่ตั้งMelbourne, FL
 • เว็บไซต์www.fit.edu
 • ศูนย์ ELS ที่ใกล้ที่สุดMelbourne,FL
 • การจัดอันดับTIMES HIGHER EDUCATION : Year: 2014 , Top 200 Universities in the World

ปริญญาที่เปิดสอน ภาครัฐ/เอกชน ประเภทของสถาบัน นักศึกษาทั้งหมด ข้อมูลประชากรนักศึกษา
Bachelor, Master, Doctorate Private Master: Colleges and Universities Co-educational 1700 (International)
 • วิชาเอกหลักที่เปิดสอน
  ปริญญาโท
  Biological And Physical Sciences
  Biotechnology
  Computer Science
  Electrical Engineering

University of Missouri - St. Louis

 • สถานที่ตั้งSt. Louis, MO
 • เว็บไซต์www.umsl.edu
 • ศูนย์ ELS ที่ใกล้ที่สุดSt. Louis,MO
 • การจัดอันดับKIPLINGER MAGAZINE : Year: 2012- Rank: 76 , "Best Values in Private Colleges"
Undergraduate Graduate 
Biotechnology Biology
Computer Science Business Administration
International Business Economics
Management Information Systems
Mechanical Engineering

 

Adelphi Universityทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบจาก ELS เท่านั้น   ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี $ 1000 ต่อภาคการศึกษา

LOCATION

Garden City, NY

WEBSITE

www.adelphi.edu

NEAREST ELS CENTER

N.Y., Garden City   ELS on campus

วันเปิดรับสมัคร  Fall – 1 มีค , Spring – 1 พย

DEGREES

 

 

ENGLISH REQUIREMENTS

ELS TOEFL (PB) TOEFL (CB) TOEFL (IBT)

Bachelor

$ 25,300

112

550

213

80

Master

$ 20,820

112

550

213

80

Doctorate

 

112

550

213

80

ข้อกำหนด GMAT  ไม่ต้องยื่น GMAT ณ เวลาที่ยื่นใบสมัครหลักสูตร MBA แต่ต้องยื่นก่อนจะเข้าศึกษาต่อ


  Johnson & Wales University - Providence

LOCATION

Providence, RI

WEBSITE

www.jwu.edu/campus.aspx?id=12194

NEAREST ELS CENTER

Bristol, RI

Johnson & Wales มีนักศึกษาทั้งหมดเกือบ 17,000 คน  JWU มีวิทยาเขตรวม 4 แห่ง วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Providence รัฐ Rhode Island และวิทยาเขตอีก 3 แห่งตั้งอยู่ที่ North Miami รัฐ Florida  , Denver รัฐ Colorado และที่ Charlotte รัฐ North Carolina   JWU มีชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับนานาชาติ ในเรื่องของหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Business, Hospitality และ Culinary Arts

DEGREES

 

 

ENGLISH REQUIREMENTS

ELS TOEFL (PB) TOEFL (CB) TOEFL (IBT)

Bachelor

$ 22,149

112

550

210

80

Master

$ 8,532

112

550

210

80

Doctorate

 

112

550

210

80

 

DEGREES

TESTING REQUIREMENTS

GRE GMAT

Bachelor

N

N

Master

N

N

 


 
California Lutheran University

LOCATION

Thousand Oaks, CA

WEBSITE

www.callutheran.edu/

NEAREST ELS CENTER

Thousand Oaks, CA   ELS on campus

California Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News & Word Report ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภูมิภาค Western ของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 36 หลักสูตร และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 15 หลักสูตร

วันเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบจาก ELS เท่านั้น  สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

DEGREES

 

 

ENGLISH REQUIREMENTS

ELS TOEFL (PB) TOEFL (CB) TOEFL (IBT)

Bachelor

$ 28,980

112

550

213

79

Master

$ 28,000

112

570

230

89

 

DEGREES

TESTING REQUIREMENTS

GRE GMAT

Bachelor

N

N

Master

Y

Y


 
Dominican University of California

LOCATION

San Rafael, CA

WEBSITE

www.dominican.edu

NEAREST ELS CENTER

San Rafael, CA   ELS on campus

Dominican University of California มีวิทยาเขตที่สวยงามและมีความปลอดภัย บนเนื้อที่ 206 ไร่ อยู่ห่างจาก  San Francisco เพียง 18 ก.ม. U.S. News & World Report จัดให้ Dominican University อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นำของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในภูมิภาค

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบจาก ELS เท่านั้น  ปริญญาตรี,มีทุนการศึกษาจนำวน $ 8,000-$12,000 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผล GPA ขั้นต่ำ 1.5/4.0

DEGREES

 

 

ENGLISH REQUIREMENTS

ELS TOEFL (PB) TOEFL (CB) TOEFL (IBT)

Bachelor

$ 33,540

112

550

213

80

Master

$ 14,850

112

550

213

80

 

DEGREES

TESTING REQUIREMENTS

GRE GMAT

Bachelor

N

N

Master

N

N

 
University of La Verne 

LOCATION

La Verne, CA

WEBSITE

www.laverne.edu

NEAREST ELS CENTER

La Verne, CA   ELS on campus

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนจบจาก ELS ระดับ 112 เท่านั้น   ปริญญาตรี,มีทุนการศึกษาจนำวน $ 5,000 ต่อปี รวมสูงสุด $ 20,000

DEGREES

 

 

ENGLISH REQUIREMENTS

ELS TOEFL (PB) TOEFL (CB) TOEFL (IBT)

Bachelor

$ 26,190

112

500

213

61

Master

$ 15,000

112

550

213

79

 

DEGREES

TESTING REQUIREMENTS

GRE GMAT

Bachelor

N

N

Master

N

N

 

 

น้อง ๆ สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียน !!

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study USA

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-6449885 Hotline: 061-656-4159,  080-941-5664

Email:info@thaistudyabroad.com

Tags : เรียนต่อ ELS New York ELS USA ELS school เรียนภาษากับ ELS เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อประเทศอเมริกา study in usa study in america  คอร์สเรียนภาษาใน ELS

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view