หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Au Pair USA

Au Pair คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้ เยาวชนนานาประเทศอายุระหว่าง 18 – 26 ปี ที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เรียน ทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้น้อง ๆ จะได้รับทุนการศึกษา จากครอบครัวชาวอเมริกัน โดยจะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ต่ำกว่า 6 เครดิต หรือไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ จากการดูแลเด็กให้กับครอบครัว และเมื่อจบโครงการยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อีก 30 วัน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้รับ วีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor) วีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สำนักงานตัวแทนผู้ประสานงานในประเทศไทย โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพร้อมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 2 ปีนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 
Thai Study Abroad Consultant (TSAB) ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากองค์กร Interexchange ทำหน้าที่ผู้ประสานงานท้องถิ่น ทำการคัดเลือกเยาวชนไทยผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน แลรู้จักเพื่อนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาประเทศทั่วโลก

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวนเงิน 195.75 ดอลล่าร์ ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 51 สัปดาห์ สามารถคำนวณเป็นเงินไทยได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 500 ดอลล่าร์ และจะต้องเข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของอเมริกา ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง หรือจำนวน 6 เครดิต

4. ได้รับประสบการณ์การทำงาน และ ท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี และสามารถยืดระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี ในกรณีที่สำเร็จโครงการในปีแรกแล้ว รวมเป็น 2 ปี

5. เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จากการเรียน และ การใช้งานจริง ในประเทศอเมริกา

6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมยังได้รับเบี้ยเลี้ยง และยังมีโอกาส ในการท่องเที่ยวภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 เดือนหลังจากสำเร็จโครงการ

7. มีห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยบางครอบครัว อาจมีรถส่วนตัว และ มือถือให้ใช้

8. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จโครงการ


Find au pair, french au pair, European au pair


ขั้นตอนการสมัคร

 นัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-644-9885 , 080-941-5664 ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.  
• ชำระค่าสมัครจำนวน 5,000 บาท เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้เป็นค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเข้ากลุ่มฝึกอบรม ค่าประสานงานการเก็บชั่วโมงฝึกการดูแลเด็ก การจัดการเอกสารวีซ่า ฯลฯ  
• เก็บชั่วโมงฝึกงานการดูแลเด็ก อย่างน้อย 250 ชั่วโมง ให้ครบ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร ที่ต้องใช้ ในโครงการฯ ให้เรียบร้อย  
• ทำการทดสอบวัดบุคลิกภาพจิตวิทยา Psychometric Au Pair Test พร้อมสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Final Interview)  
• เมื่อครอบครัวหรือ Host Family ได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว ก็จะมีการติดต่อนัดหมายผู้สมัครทางโทรศัพท์ เพื่อพูดคุยกับตัวผู้สมัครเอง โดยผู้สมัครทำการตัดสินใจ เลือกครอบครัว (Family Matching) 
ที่เหมาะสม และพอใจที่สุดด้วยตัวเอง  
• ชำระค่าโครงการ 22,550 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมดำเนินการคัดเลือกครอบครัว และ DS-2019 เอกสารตอบรับที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารทุกอย่างไปยังอเมริกา  
• ดำเนินการขอวีซ่า J-1 Visa ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมพร้อม แนะนำเอกสาร และขั้นตอนการขอ Visa ให้กับผู้สมัคร  
• เตรียมตัวเดินทางตามวันที่กำหนด โดยก่อนที่ผู้สมัครจะไปที่บ้านของ Host Family จะมีการปฐมนิเทศ 4 วัน (4 day Orientation) ที่เมือง New York ผู้สมัครจะพักที่โรงแรม Hotel New Yorker ร่วมกับเพื่อนๆ จากนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
• เดินทางสู่บ้านของ Host Family และเริ่มต้นชีวิต 1 ปี ของการเป็น Au Pair โดยจะมีที่ปรึกษาประจำเขต(The Local Coordinator) คอยให้คำแนะนำ และ ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Au Pair USA ได้แล้ววันนี้ click

Tel: 02-644-9885 Hotline:083-096-7274

Tags : au pair  au pair usa  aupair aupair usa  โอแพร์  โครงการ aupair   agent auapir  ออแพร์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view