หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

National University

National University

National University เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private, Non-profit) ที่เปิดสอนระดับปริญญาในหลากหลายสาขาหลักสูตร เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในขณะนี้

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

  • Los Angeles 

Los Angeles เป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งนางฟ้า”หรือ “City of Angels” และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน California และใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา ผู้คนอาศัยอยู่กว่า 3.8 ล้านคนจากทั่วโลก Los Angeles เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้พบชุมชนต่าง ๆ เช่น Little Tokyo Thai Town และ Little Ethiopia

Los Angeles เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปิน นักเขียน นักสร้างภาพยนตร์ นักเต้นรำและนักดนตรี ด้วยเหตุนี้ Los Angeles จึงถูกเรียกว่า “เมืองหลวงแห่งความบันเทิง” นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 300 แห่งที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี อาทิ Getty Museum ซึ่งแสดงศิลปะจากยุคกลางจนถึงปัจจุบันและมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม the Hollywood Walk of Fame โรงภาพยนต์จีน Grumman และป้าย Hollywood ที่มีชื่อเสียง

  • San Diego

San Diego ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของอเมริกา” ชื่อเสียงนี้ได้มาจากสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ชายหาดที่มีแสงแดดอบอุ่น ห่างจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพียง 70 ไมล์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย San Diego เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับแปดในสหรัฐอเมริกา ทั่งยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจไฮเทค อิเล็กทรอนิก โทรคมนาคมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์กลางการกีฬา เช่น โต้คลื่น เรือใบ กอล์ฟ ขี่จักรยาน ไต่เขาและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น San Diego Zoo, Wild Animal Park และ SeaWorld ซึ่งมีนักท่องเที่ยวถึง 32 ล้านคนต่อปี

 National University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน (Non-Profit Organization) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน National University มีวิทยาเขตมากกว่า 29 แห่ง ทั้งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐเนวาด้า มีนักศึกษามากกว่า 28,000 คนจาก 74 ประเทศ

National University เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 100 สาขาวิชา ใน 6 คณะได้เเก่ Schools of Business and Management; Education; Engineering, Technology and Media; Health and Human Services; Professional Studies; and the College of Letters and Sciences.

การรับรองวิทยฐานะ: National University ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) และ The Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันที่รับรองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆ ในภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าเล่าเรียน: ที่ National University นักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวอเมริกันจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาที่เท่ากัน ซึ่งโดยเฉลี่ยถูกกว่าค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยเอกชนอื่นถึง 59 เปอร์เซ็นต์

รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน: National University สอนหลักสูตร ด้วยตารางการเรียนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถเรียนจบ 12 รายวิชาได้ภายในหนึ่งปี

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ: National University เสนอหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมเนื้อหาให้กับนักศึกษาและบุคคลผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และอีกทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ National University ยังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Camp ซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นๆที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการออกไปทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันอีกด้วย

Pre-MBA Program: เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับพื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจให้กับนักศึกษาในบรรยากาศการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ทำให้นักศึกษามีความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร MBA อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ: National University มีบุคลากรซึ่งสามารถพูดภาษาไทยได้คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนไทย ในเรื่องการรักษาสถานภาพของวีซ่านักเรียน F-1, ใบอนุญาตให้ทำงาน, ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับนักศึกษาไทย รวมถึงนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติและมีวีซ่า F-1 ซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอฝึกงานในโปรแกรมที่เรียกว่า Optional Practical Training (OPT) ในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 12 - 29 เดือน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพได้ที่เลือกไว้

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตร MBAการบัญชีมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบความปลอดภัยภอมพิวเตอร์และการรับประกันข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารไร้สาย
ศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนและการเรียนในสังคมทั่วโลก
โลกศึกษาและจิตวิทยาการกีฬา
สาธารณสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทั่วไป
วิชาเอกการศึกษาทั่วโลกสื่อบันเทิงดิจิตอลและภาพยนตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบันเทิงดิจิตอลและศิลปะเชิงโต้ตอบ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ดิจิตอล

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

  • นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี

 

สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA Tel: 02-644-9885   Hotline: 080-941-5664   

                          

Tags : National University study in usa master degree เรียนต่ออเมิรกา เรียนต่อประเทศอเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view