หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

PI Art CenterP.I. Art Center เป็นสถาบันที่เปิดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราจึงมีหลักสูตรมากมายให้ผู้ที่สนใจในศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ ได้เลือกเรียน อีกทั้งยังสามารถออก I-20 ให้นักเรียนเพื่อรักษาวีซ่า F-1 ได้อีกด้วย
เราเปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานเบื้องต้น ที่แม้ว่านักเรียนจะไม่เคยมีทักษะใดๆ เลยก็สามารถเรียนรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกันได้ ตลอดไปจนถึงหลักสูตรสาหรับเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในขั้นสูง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ไปจนถึงการเตรียม Portfolio Portfolio Portfolio ที่เหมาะสมกับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนาต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

เราเปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบมากมายหลายแขนง อาทิ
- Drawing
- Painting
- Sculpture
- Hand Paper Making
- DIY & Crafts
- Silkscreen Printing
- Photography
- Film & Video Production/Post-Production
- Music
- Fashion/Accessory/Jewelry Design
- Art History
- Computer Graphic
- Web Design
- Motion Graphic to Video Game
- Adobe Photoshop/Illustrator

หลักสูตร
• Intro Art Programเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปะและการออกแบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แม้ว่านักเรียนจะไม่เคยมีทักษะใดๆ มาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะได้จากหลักสูตรนี้ มีนักเรียนมากมายที่สามารถค้นพบความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบที่มีอยู่ในตัวโดยไม่เคยทราบมาก่อนจากหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้ยังถือเป็นหลักสูตร Recommend สาหรับนักเรียนที่ต้องการรักษา I-20 เพื่อคงสถานะวีซ่า F-1 อีกด้วย
• ค่าเล่าเรียน $1,880 USD ต่อ 1 Semester
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
3 Intro Classes
6 ชั่วโมงSelf-study


Adobe Certified Associate (ACA) Program

Adobe Photoshop และ Illustrator เป็นโปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบ/ปรับแต่ง/แก้ไข ที่กราฟฟิคดีไซเนอร์ทั่วโลกยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้ง 2 โปรแกรมมักถูกนามาใช้ควบคู่กันในงานด้านการออกแบบประเภท 2 มิติ อาทิ โลโก้, โฆษณา, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนหลักสูตรเร่งรัดที่จะสอนให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมือต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน มีการสอบวัดระดับความรู้และออกประกาศนียบัตรรับรองจากทาง Adobe ที่สามารถนาไปใช้ได้ทั่วโลกถือเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่ต้องการโอกาสประสบความสาเร็จในสาขาอาชีพด้านการออกแบบ

• ค่าเล่าเรียน $2,380 USD ต่อโปรแกรม
Adobe Photoshop orAdobe Illustrator
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
1 Adobe Class
2 Intro Classes
6 ชั่วโมงSelf-study


Mini Portfolio Program• Mini Portfolio เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในขั้น Advance เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเก็บรวบรวมเป็น Portfolio ที่น่าสนใจสาหรับใช้ในการสมัครเข้าเรียนหรือทางาน
• ค่าเล่าเรียน $4,880 USD ต่อ 1 Semester
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
2 Advanced Classes
1 Intro Class
6 ชั่วโมงSelf-study

Regular Portfolio Program• Regular Portfolio เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในขั้น Advance เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเก็บรวบรวมเป็น Portfolio ที่น่าสนใจสาหรับใช้ในการสมัครเข้าเรียนหรือทางาน
• ค่าเล่าเรียน $6,650 USD ต่อ 1 Semester
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
3 Advanced Classes
1 Intro Class
6 ชั่วโมงSelf-study

Combo Program• Combo Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในขั้น Advance เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเก็บรวบรวมเป็น Portfolio ที่น่าสนใจสาหรับใช้ในการสมัครเข้าเรียนหรือทางานและยังช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาไปพร้อมๆ กัน
• ค่าเล่าเรียน $6,650 USD ต่อ 1 Semester
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
2 Advanced Classes
1 Intro Class
TOEFL Class(5 weekdays)
6 ชั่วโมงSelf-study

1+3 Credit Transfer Program• 1+3 Credit Transfer Program เป็นหลักสูตรสาหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ School of Visual Arts: SVA (Manhattan,NY) โดยนักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตจาก P.I. Art Center ไปได้ 18 หน่วยกิต
• ค่าเล่าเรียน $19,950 USD สาหรับ 1 ปี (3 Semesters)
• 1 Semester มีการเรียนการสอน14 สัปดาห์
• การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
3 Advanced Classes
1 Intro Class
6 ชั่วโมงSelf-study
อบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA  Tel:  02-245-5845    Hotline:061-656-4159, 087-642-5465

Tags :  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อ Mulitimedia  เรียนต่อระยะสั้น  เรียน Web Design เรียนต่อCertificate  Study in USA  study in abroad  study in Vancouver  study in Seattle  Study in San Francisco

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view