หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

ESLI language Center

 

ESLI เรามุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่ความสำเร็จระดับมหาวิทยาลัย

ESLI language Center คือ รูปแบบโปรแกรมเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL หรือ IELTS เพียงแต่เข้าเรียนโปรแกรม ESLI ซึ่งสามารถการันตีเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึง ผลคะแนน GMAT  หรือ GRE ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครและสำเร็จโปรแกรม Pre-University level ของ ESLI  ซึ่งทางสถาบันออกแบบการเรียนให้นักเรียนเตรียมพร้อมในทักษะการพูด การฟัง การเขียน ไวยกรณ์ เพื่อสามารถเข้าเรียนต่อใน North American University

 ข้อมูลทั่วไป

สถาบันของเราตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน สังคมที่เป็นมิตร วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในแต่ล่ะ Host university ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งที่ตั้งของ แคมปัสของ ESLI เปิดโอกาสให้ใช้ชีวิตอยู่ใน North America ทั้งในหอพัก ชมรมต่างๆ กิจกรรมกีฬา ที่ทานอาหาร สนามกีฬา สนามฟุตบอล และอีกมากมาย

บริการของสถาบัน

 • มีบริการรับส่งจากสนามบินไปยังสถาบัน ESLI
 • เตรียมความพร้อมของภาษาถึง4ระดับเพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
 • 25 ชั่วโมงในการเรียนและเข้าแล็ปคอมพิวเตอร์แต่ล่ะอาทิตย์
 • หลักสูตร Academic English &  University Entrance  เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อ
 • มีที่พักที่สะดวกสบาย ทั้งแบบ Homestay , Hotel และ Apartment
 • มีใบประกาศรับรองเมื่อเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตร Academic  English & University Entrance

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ESLI  มีทางเลือกในโปรแกรม Academic English, University Entrance หรือ English Only ซึ่งทางสถาบัน รับรองนักเรียนที่สำเร็จโปรแกรมภาษาอังกฤษ ESLI เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตรมาเป้าหมายว่านักเรียนต้องผ่าน 4 ระดับคือ

 1. Preparatory
 2. Foundation
 3. Intermediate
 4. Pre-University

แต่ล่ะระดับนักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่ต้องใช้ในการเรียน การทำงาน ชีวิตประประจำที่เป็นประโยชน์ นักเรียนมีโอกาสอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียน ESLI จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ และพร้อมกับการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเรียน  Academic  English & University Entrance

9.00   – 9.50

Reading and Discussion

10.00   – 11.50

Grammar and Writing

12.00   – 1.00

Lunch

1.00   – 1.50

Listening and Speacking

2.00   – 2.50

Additional Vocabulary, Test preparation

 

Host University คือแต่ล่ะมหาวิทยาลัยที่ลงเรียนโปรแกรมหลักสูตร ESLI มีดังนี้

 1. McMeese State University
 2. Southern Illinois University
 3. Texas A&M University  
 4. University of Minnesota Duluth
 5. University of Wisconsin
 6. West Texas A&M University
 7. Western Kentucky University

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อเรียนต่อที่น่าสนใจ

 • McMeese University ตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ในรัฐหลุยเซียน่าของ Lake Charles

           ทำไมต้องเลือกเรียนกับ McMeese University

           1. เข้าเรียนต่อปริญญาโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL เมื่อเรียนภาษากับ ESLI

           2. การสอบ GMAT / GRE สำหรับปริญญาโทสามารถเลือนไปจนรอบสุดท้ายของ ESLI ACT/ SAT

           3. มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

           4. McMeese State University มีวิชาให้เลือก 93 วิชา

           5. ที่พักอยู่ใกล้กับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

           6. MSU ได้รับการรับรองจาก Highly Accredited University  หลักสูตร MBA ได้รับการรับรองโดยสภาของอเมริกา Collegiate และ โครงการ   

               วิศวกรรมรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

          7. อาจารย์และเจ้าหน้าที่เป้นผู้มีประสบการณ์และทรงคุณวุฒิ

          8. มีสาขาเรียนในระดับปริญญาโทที่เป็นที่นิยม เช่น MBA, Mechanical Engineer, Civil Engineering, Electrical Engineer และอีกมากมาย

 • Texas A&M University - Corpus Christi เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นสมาชิกของ Texas A&M University System ตั้งอยู่บนเกาะชายฝั่งทะเล 240 เอเคอร์ ทั้งนี้ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยลัยเป็นพื้นที่ทันสมัย เหมาะกับการเรียนและหาประสบการณ์ใหม่ๆ

           ทำไมต้องเลือกเรียนกับ Texas A&M University - Corpus Christi

            1. เข้าเรียนต่อปริญญาโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL เมื่อเรียนภาษากับ ESLI

            2. การสอบ GMAT / GRE สำหรับปริญญาโทสามารถเลือนไปจนรอบสุดท้ายของ ESLI ACT/ SAT

            3. มีทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ

            4. Texas A&M University - Corpus Christi ได้รับการโหวตว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดโดย US News & World Resort

            5.  Texas A&M University - Corpus Christi ให้บริการทางวิชาการและภาษาอังกฤษสำหรับระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ  

 • Southern Illinois University Edwardsville เป็นวิทยาลัยเล็กๆที่คุณสามารถจ่ายได้ ตั้งอยู่ในพื้นทีที่สวยงามของ St. Louis เพียง 25 นาทีจากใจกลางเมืองทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้แห่งกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร วัฒนธรรมอเมริกัน สถานพักผ่อนหย่อนใจของ St. Louis

 ความน่าสนใจของมหาวิทยาลัย

         1. เข้าเรียนต่อปริญญาโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL เมื่อเรียนภาษากับ ESLI

         2. มีทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ

         3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น

             - Art & Issues Series

             - Theater & Dance Production

             - Instrumural and club sport

             - Student Fitness Center

            -   Indoor and Outdoor Pools

            -   Rock Climimg

 • University of Minnesota Suluth หรือ UMD เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมและหลากหลายในสาขาวิชาให้เลือกเรียนซึ่งโปรแกรมหลักสุตรของเราถูกออกแบบให้บรรลุผลดังนี้

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์

- เพื่อเรียนรุ้ประสบการณ์คุณค่าของการใช้ชีวิต

- เพื่อเตรียมตัวการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบทางสังคม

- เพื่อเป็นเรียนรุ้และเข้าใจในวัฒนธรรม

-เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

       ซึ่งหลักสูตรของ UMD ประกอบด้วย 86 สาขาวิขาและ6 Pre-professional program และ UMD ประกอบด้วยอาคารเรียนมากกว่า 50 อาคาร ด้วยพื้นที่ 244 เอเคอร์  สร้างตั้งแต่ 1948 ซึ่งในแต่ล่ะตึกเรียนของสถาบันมีการเชื่อมต่อกันทำให้การใช้ชีวิตใน UMD เป็นไปอย่างสะดวกสบาย

 • University of Wisconsin-Superior หรือ UW เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาที่เป็นมืออาชีพ ท่ามกลางในวัฒนธรรม ความสดใส งานวิจัยที่เยี่ยมยอด UW ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1893 มีสาขาเรียนมากมายซึ่งประกอบด้วย 45 สาขาระดับปริญญาตรี ทั้ง Humanity, Arts, Natural Sciences และ Education ซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเองอยู่ห่างจาก Lake Superior ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดเพียงเล็กน้อย สำหรับในชั้นเรียน มีนักเรียนอย่างมากที่สุดเพียง 21 คนต่อชั้น ทุกชั้นเรียน ทุกสาขาวิชาเรียนของ UW สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของสถาบัน

UW เป็นสถาบันที่มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก เหมาะกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ด้วยจำนวนนักศึกษา 160 คนจาก 37 ประเทศ ที่เป็นมิตร และพร้อมจะช่วยเหลือในการเรียน อีกทั้งมีมีโปรแกรมที่ช่วย Career Preparation มีการฝึกและให้คำแนะนำที่จำเป็นต่ออาชีพของนักศึกษาในอนาคต เป็นที่น่ายินดีว่ามากกว่า 97% ของนักศึกษามีการว่าจ้างงานจากผู้ประกอบการ นอกจากนนี้ยังให้การช่วยเหลือด้วยการเงิน หรือ Finance Assistance For International Student มากกว่า 90% ของนักศึกษานานาชาติที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง $5,600 - $7,500 ต่อปีผ่านโปรแกรม Non-resident Tution Wavier

 • West Texas A&M University ตั้งอยู่ที่ Canyon ในรัฐ Taxas เพียง 17 Miles จากเมือง Amarillo เป็นสถานที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แหล่งช้อปปิ้ง และ  ความบันเทิง ด้วยพื้นที่ 176 เอเคอร์ และ 44 อาคารเรียนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งนักเรียน ESLI ของ West Texas A&M University สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ เช่น

- Horseback riding in the Palo Duro Canyon

- Hiking

- Holiday Paties

- Cadilac Ranch

- American Quarter Horse Museum

- Rock Climbing Wall

- Water Aerobics

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมด และสถาบันยังมีหน่วยงานที่ช่วยนักศึกษาในส่วนต่างๆ ทั้ง Establish a network of support on Campus, Imporve your ability หรือการพัฒนาทักษะ Get the most out of College การเข้าศึกษาต่อ และ Improve you resume ช่วยเหลือเรื่องการทำเรซูเม่

Western Kentucky University หรือ WKU เป็นสถาบันที่มีสาขาให้เลือกเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็น Jourbalism, Broadcasting, Education, Engineering, Business และอีกมากมาย WKU ตั้งอยู่ที่ Bowling Green รัฐ Kentucky เมืองที่มีประชากรประมาณ 50,000 คน และประมาณ 110 ไมล์จากทางใต้ของ Louisville รัฐ Kentucky และเพียง 61 ไมล์จากทางเหลือของ Nashville รัฐ Tennessee  และสถาบันของเรามีสาขาให้เลือกเรียนถึง 66 สาขาวิชา เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้ บรรยากาศของภูเขาและะรรมชาตื มีนักเรียนนานาขาติที่มาจากหลายๆประเทศถึง 46 ประเทศ ซึ่งนักเรียน ESLI ของ Western Kentucky University สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ เช่น

- Coumtry Music Capital of the world

- General Motor Corvette Plant

- National Corvette Museum

- Swimming Pool

- All sport activities

 

พิเศษ! เรียนภาษาอังกฤษกับ ESLI  เพื่อรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทดังนี้

 scholar.png

2013-2014
University Program GPA Qualification Tuition per Semester
McNeese State University  Undergraduate Scholarship 2.5 to Apply. 
2.5 maintained after enrollment.
Tuition Waiver- qualifies for in-state tuition (half non-resident fee waiver).    Available for 8 semesters (Fall & Spring terms). $5,613
Undergraduate Scholarship 3.0 to Apply. 
2.5 maintained after enrollment.
Tuition Waiver -qualifies for in-state tuition (full non-resident fee waiver).    Available for 8 semesters (Fall & Spring terms). $2,889
Graduate Scholarship 2.75 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Tuition Waiver- qualifies for half non-resident fee waiver.    Available for 8 semesters (Fall & Spring terms). $5,626
Graduate Scholarship 3.0 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Tuition Waiver- qualifies for full non-resident fee waiver.    Available for 8 semesters (Fall & Spring terms). $2,901
Southern Illinois University - Edwardsville Undergraduate Scholarship 3.0 to Apply and a TOEFL. Qualifies to apply for Intl. GEO scholarship. 30 scholarships available per year.    Available (upon successful application) for 8 semesters. $4,838
Graduate Scholarship 3.5 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for the competitive graduate awards.  19 CGA available per year.   $2,796
Texas A&M University  Corpus Christi  Undergraduate Scholarship 3.2 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for scholarship and tuition waiver. Scholarships and waivers competitive.  Available (upon successful application) for 8 semesters. $3,586
Graduate Scholarship 2.75 Cumulative to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for scholarship and tuition waiver. Scholarships and waivers are competitive.  Available (upon successful application) for 5 consecutive semesters. $2,849
University of Minnesota Duluth Undergraduate Scholarship 3.0 GPA and demonstrated
leadership to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for scholarship.  Scholarships are competitive.  Available (upon successful application) for 8 semesters (Fall & Spring). $6,618
Graduate Scholarship 3.0 GPA and demonstrated
leadership to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for scholarship. Scholarships are competitive.  Available (upon successful application) for 4 consecutive semesters (Fall & Spring). $11,463
University of Wisconsin  Superior  Undergraduate Scholarship 2.5 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for non-resident tuition waiver (NTW). Available (upon successful application) for up to 10 semesters. $5,403
West Texas A&M University Undergraduate Scholarship 3.2 GPA to Apply.* 
3.0 GPA for transfer students.
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies for non-resident scholarship and tuition waiver. Available for 8 semesters. $3,250
Graduate Scholarship 3.0 cumulative GPA to Apply. NO GMAT/GRE Required 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies to apply for non-resident scholarship and tuition waiver. Available for 4 semesters. $2,898
Western Kentucky University Undergraduate Scholarship Transfer students only  with at least 24 earned credits with 3.4 GPA  Qualifies for NIAS Scholarship.  Must maintain a GPA of 2.5 or greater after enrollment. $5,784
Graduate Scholarship 2.5 to Apply. 
3.0 maintained after enrollment.
Qualifies for non-resident scholarship. Available for 4 semesters. $4,762
* WTAMU - 3.0 for transfer students with 12 or more credit hours.
To qualify for these scholarships students must successfully complete the advanced level of ESLI.
Price based on 12 Credit hours for undergraduate tuition and nine credit hours for graduate.
These tables were prepared on the basis of estimates at the time of printing; 
all information is subject to change.  01/10/2014

2013-2014

           
scholar_comp.png
           
SCHOOL Undergraduate Tuition WITH Scholarship Undergraduate Tuition WITHOUT Scholarship TOTAL SAVINGS  PER TERMUndergraduate Graduate Tuition WITH Scholarship Graduate Tuition WITHOUT Scholarship TOTAL SAVINGS PER TERMGraduate
Trinity Western University  C$7,404 C$8,904 C$1,500      
McNeese State University $5613 -half 
waiver
$2889 -full 
waiver
$8,339 $2726 -half 
waiver
$5450 -full 
waiver
$5626 -half 
waiver
$2901 -full 
waiver
$8,552 $2926 -half 
waiver
$5651 -full 
waiver
Southern Illinois University Edwardsville  $4,838 $8,338 $3,500 $2,796 $6,981 $4,185
Texas A&M University - Corpus Christi $3,586 $7,834 $4,248 $2,849 $6,035 $3,186
 University of Minnesota Duluth  $6,618 $7,118 $500 $11,463 $11,963 $500
University of Wisconsin Superior  $5,403 $8,203 $2,800 N/A N/A N/A
West Texas A&M University $3,250 $7,498 $4,248 $2,898 $6,084 $3,186
Western Kentucky University $5,784 $11,448 $5,664 $4,762 $8,658 $3,896

Thai Study Abroad Consutlant ตัวแทนประเทศไทย

อบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study USA

Tel:02-644-9885 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

 Email: us@thaistudyusa.com

 


 

Tags : เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อ USA  เรียนต่อ ESLI  study in abroad  study in USA  เรียนภาษา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view