หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

University of California, Irvine

 

UC Irvine Extension - University of California, Irvine

UC Irvine Extension, University of California, Irvine เป็นสถาบันของมหาวิทยาลัย สถาบันตั้งอยู่ในแคมปัสของ UC Irvine ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง โดยได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News ในปี 2006 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 10 ของอเมริกา และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลรวม 3 ครั้งในปี 1995 และ 2004

University of California, Irvine (UCI) ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสบายและสวยงามของเมือง Irvine ที่ UCI มีหลักสูตรมากมายที่สรรสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งล้วนทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 กว่าปีทั้งสิ้น ทำให้สามารถไว้ใจได้ว่าจะต้องเป็นการเรียนที่มีประสิทธิผลอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และกิจกรรมเสริมให้ได้ผ่อนคลาย และสนุกสนานไปกับเพื่อนใหม่

 จุดเด่นของ UC

 1. เป็น 1 ใน 61 มหาวิทยาลัยใน อเมริกาและแคนาดาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศอเมริกา
 2. ติดอันดับ 13 สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด โดย U.S. News & World Report จัดอันดับ
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพ มีชื่อเสียงมากที่สุด
 4. มีความแข็งแกร่งด้านงานวิจัย
 5. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และปรับให้รับกับความต้องการของนักเรียนต่างชาติ
 6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบกิจกรรม เพราะมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมอย่างตลอดทั้งปี

 หลักสูตรยอดนิยมที่น่าสนใจ

 • Business Administration (MBA Prep)
 • International Business Operations & Management
 • International Finance
 • Marketing
 • International Tourism & Hotel Management
 • Communications Systems Design Engineering
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

 

หลักสูตร  English Language Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 • Intensive ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น) หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ประกอบด้วยคาบเรียนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งหมด 10 สัปดาห์ในการเรียนจะแบ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กๆ ไม่เกิน 15 คน ต่อห้องเรียน เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการฝึกภาษาอังกฤษที่ได้ใช้ในชีวิตจริง ทั้งในการศึกษา ธุรกิจ และภาษาที่ในในการเข้าสังคมทั่วไปโดยนักเรียนทุกคนจะมีเพื่อนชาวอเมริกันดูแลเพื่อการปรับตัวในสถาบันและฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนสามารถเสริมสร้างทักษะทางภาษาอื่นๆเพิ่มเติมได้จากวิชาเลือกเสรี เช่น ชั้นเรียนเตรียมสอบ TOEFL
 • Business English (หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอ รวมไปถึงมารยาทในการเจรจาธุรกิจ อีกทั้งยังได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเงิน การตลาด การนำเข้า/ส่งออก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น และเว็บไซต์ของธุรกิจต่างๆ การเรียนการสอนจะมีลักษณะดังนี้ มีการใช้สถานการณ์สมมติ การเข้าฟังบรรยายจากวิทยากร และการเยี่ยมชมบริษัท 

 

ตารางรายวิชาเรียนโปรแกรม ESL

Levels
Curriculum
Hours/Week
1-5
Grammar and Writing
10
Reading and Vocabulary
5
Speaking and Listening
8
    Total Class Hours
23
6-7
Reading and Writing
10
Speaking and Listening
8
One Elective
    (or)
UC Irvine/Extension course*
3-4
    Total Class Hours
21-22

 ตารางช่วงเวลาการเรียนโปรแกรม ESL      

2017
2018
Winter
Jan 11 - Mar 23
Jan 9 - Mar 21
Spring
Apr 5 - Jun 15
Apr 4 - Jun 14
Summer
Jun 28 - Sept 7
Jun 27 - Sept 6
Fall
Oct 4 - Dec 14
Oct 4 - Dec 14

เกณฑ์การรับสมัครในโปรแกรม English Language Program

1. นักเรียนต้องผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ English Proficiency

2. ต้องเข้าเรียนเต็มเวลาตามที่ตารางกำหนด

 

หลักสูตร International Certificate Programs (หลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ)

 เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรและหาประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา

      โดยสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 1. ACP Business Administration บริหารธุรกิจ
 2. ACP Communications Systems Design Engineering วิศวกรรมออกแบบระบบสื่อสาร
 3. ACP International Business Operations & Management การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 4. ACP International Tourism & Hotel Management การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 5. ACP Marketing การตลาด

  เกณฑ์การรับสมัคร

1.โดยผู้สมัครจะต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คะแนน TOEFL  อย่างน้อย 197 (530 on the paper-based), คะแนน iBT 71 ขึ้นไป, คะแนน TOEIC อย่างน้อย 710 คะแนน 

2. หรือ สำเร้จโปรแกรม ESL สามารถใช้ประกอบการรับสมัครได้

3. ผลการเรียน ใบรับรอง จากสถาบันที่เรียนจบมาล่าสุด

4. ใบสมัครที่กรอกข้อมมูลครบถ้วนสมบรูณ์

 

หลักสูตร International Undergraduate Preparation Program (IUPP)

IUPP เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของ UC ได้ซึ่งมีทั้งการเตรียมพร้อมเรื่องภาษา การทำแบบทดสอบในสาจาที่ต้องการเรียน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนช่วยให้คุ้นเคยกับการเรียนที่เข้มข้นต่อไป การฝึกทักษะที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งสาขาที่น่าสนใจได้แก่ Biological Science, Engineering แบะ Business Economics ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาได้ของ UC

เกณฑ์การรับสมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับวิทยาลัย GPA 3.7 หรือ 90% จากเกรดเฉลี่ยเต็ม

2. ระดับภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 71 iBT TOEFL, 530 PBT TOEFL หรือ 6.0 IELTS หรือ นักเรียนไม่มีผลสอบระดับภาษาสามารถลงเรียนโปรแกรม ESL เพื่อขอโอนหน่วยกิตเพื่อสมัครเรียนในโปรแกรม IUPP ได้

 

อบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA  Tel:  02-245-5845   Hotline: 061-565-4159, 087-642-5465

 

 

 


    

 

Tags : study in UC  study in California  เรียนต่อภาษา  เรียนต่อเมืองนอก  study in abroad

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view