หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Internship

   ดูตำแหน่งงานล่าสุด         สมัครเข้าร่วมโครงการ 

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพสหรัฐอเมริกา  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลวิธีการทำงาน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพและความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานหรือการฝึกงานสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์   TSAB ได้ร่วมมือกับองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวีซ่าประเภท  J1 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

สาขาวิชาชีพที่ร่วมในโครงการ

 1. Hospitality Management
 2. Food & Beverage Management
 3. Culinary Arts (examples of properties we work with Ritz Carlton, Marriott and Hilton)
 4. Management/Business
 5. Information Technology
 6. Design Engineering
 7. Accounting/Finance
 8. Banking
 9. Marketing/Sales
 10. Advertising

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  โดยมี

            เอกสารรับรองจากสถาบันภาษา หรือ

             ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ

            ผลสอบ SLEP ไม่ต่ำกว่า 40 วัดระดับที่ TSAB

     3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนของไทยสตัดดี้อบอร์ดคอนซัลเทน

เงื่อนไขทั่วไปของการเข้าร่วมโครงการ

 1. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้  โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละครั้งแล้วจะต้องพำนักนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 2. การเข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งจะต้องเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์  มิใช่การทำงานหรือฝึกงานที่ซ้ำซ้อนกับการฝึกงานหรือประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม

 


โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านว่าตรงกับคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มใด 

ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่ม Internship

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน


 เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่ม Internship

 1. ต้องฝึกงานตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จมาเท่านั้น
 2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน


ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่ม Trainee

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่ม Trainee

การเลือกสาขาในการฝึกงาน

 • กรณีที่ต้องการฝึกงานในสาขาที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง  ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีที่ต้องการฝึกงานในสาขาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามา  ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝีกอย่างน้อย 5 ปี


โครงการแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. Self-Arranged  ผู้สมัครเป็นผู้ติดต่อหาสถานที่ฝึกงาน และตำแหน่งงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถเลือกรัฐหรือภูมิภาคที่ต้องการ เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับงานแล้ว จะต้องนำเอกสารตอบรับจากผู้ว่าจ้างที่สหรัฐอเมริกา ส่งให้ทางองค์กรเพื่อออกเอกสารขอวีซ่า (DS-2019) และดำเนินงานทุกขั้นตอนของการเข้าโครงการ

2. Arranged Paid Trainees  ทางองค์กร เป็นผู้ประสานงานหาสถานที่ฝึกงานที่มีมาตรฐาน โดยจัดส่งใบสมัครของผู้สมัครให้Host Company เป็นเวลา 2 เดือน และจัดสัมภาษณ์กับนายจ้าง 3 ครั้ง เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับงานแล้ว ทางองค์กรจะออกเอกสาร  ขอวีซ่า (DS-2019) และดำเนินงานทุกขั้นตอนของการเข้าโครงการ  ผู้สมัครสามารถเลือกรัฐหรือภูมิภาคที่ต้องการได้   

 


ประเภทตำแหน่งงาน

 • ACCOUNTING AND FINANCE
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CULINARY ARTS
 • EDUCATION, SOCIAL SCIENCES, LIBRARY SCIENCE, COUNSELING AND SOCIAL SERVICES
 • FOOD & BEVERAGE AND RESTAURANT MANAGEMENT
 • GRAPHIC DESIGN AND MULTIMEDIA
 • HOSPITALITY AND TOURISM
 • INFORMATION MEDIA AND COMMUNICATIONS
 • MANAGEMENT, BUSINESS, COMMERCE AND FINANCE
 • MARKETING AND COMMERCE


ขั้นตอนดำเนินการสมัคร

1.ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ (หากไม่มีผลสอบมา)

2.ดำเนินการสมัคร (หากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ)

3.ส่ง Resume และดำเนินการจัดหางานและนัดสัมภาษณ์กับนายจ้าง

4.ดำเนินการกรอกเอกสารขอวีซ่า

5.ชำระค่าโครงการทั้งหมด

6.ดำเนินการขอวีซ่า

7.เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา


TRAINING AND INTERNSHIP POSITIONS:

Hospitality Food and Beverage Program for 6 months

New City, New York
Business Type Country Club Start 1 April 2015
Pay Rate $8.75/Hour End 30 October 2015
Benefits On-site housing available, $100/week

Hospitality Food and Beverage Program for 5 months

Bar Harbor, Maine
Business Type Hotel Start May 15, 2015
Pay Rate $8.26/Hour End November 13, 2015
Benefits Housing provided, $100/week

Restaurant Management for 12 months

Minot, North Dakota
Business Type Restaurant Start January - November 2015
Pay Rate $10.00/Hour End in 12 months
Benefits Housing provided, $110/week

Restaurant Management for 5 months

High Rockies, Colorado
Business Type Hotel Start November 25, 2015
Pay Rate $10.50/Hour End April 15, 2016
Benefits Corporate housing available

Culinary Arts for 12 months

Laguna Niguel, California
Business Type Hotel Start May - September 2015
Pay Rate $11.00/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Culinary Arts for 5 months

High Rockies, Colorado
Business Type Hotel Start November 25, 2015
Pay Rate $10.50/Hour End April 15, 2016
Benefits Corporate housing available

Culinary Arts Program for 12 months

Miami, Florida
Business Type Hotel Start December 2014 - March 2015
Pay Rate $10.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Culinary Arts Program for 12 months

Ocean City, Maryland
Business Type Restaurant Start March - May 2015
Pay Rate $8.00/Hour End in 6 to 12 months
Benefits Help to find a room rental

Culinary Arts Program for 12 months

Carlsbad, California
Business Type Hotel Start March 2015
Pay Rate $11.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Culinary Arts Program for 5 months

City, Maryland
Business Type Country Club Start May 1, 2015
Pay Rate $400.00/Week End September 30, 2015
Benefits Housing provided, cost free

Culinary Arts Program for 6 months months

Bar Harbor, Maine
Business Type Hotel Start May 15, 2015
Pay Rate $9.00/Hour End November 13, 2015
Benefits Housing provided, $100/week

Culinary Program for 12 months

Fergus Falls, Minnesota
Business Type Restaurant Start January - November 2015
Pay Rate $10.00/Hour End in 12 months
Benefits Housing provided, $110/ week

European Cuisine Culinary Training for 12 months

New Orleans, Louisiana
Business Type Restaurant Start March - May 2015
Pay Rate $7.75/Hour End
Benefits Help to find a room rental

French Pastry and Baking Training for 12 months

New York, New York
Business Type Bakery and Restaurant Start March - May 2015
Pay Rate $8.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Hotel Resort Culinary Program for 6 months

Cape Cod, Massachusetts
Business Type Resort Start April - May 2015
Pay Rate $10.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Front Office Management Program for 12 months

Laguna Niguel, California
Business Type Hotel Start August 2015
Pay Rate $11.00/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Front Office Management Program for 12 months

Minot, North Dakota
Business Type Hotel Start May, September 2015
Pay Rate $9.50/Hour End in 12 months
Benefits Hotel stay upon arrival

Hospitality Marketing and Sales for Korean Speakers for 12 months

Honolulu, Hawaii
Business Type Hotel Start February - March 2015
Pay Rate $8.00/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Hotel Management for Russian Korean and Japanese Speakers for 12 months

Tumon Bay Guam, Guam
Business Type Hotel Start January-March 2015
Pay Rate $7.25/Hour End in 12 months
Benefits On-site housing is available

Hotel Management for Russian Speakers for 12 months

Tamuning, Guam
Business Type Hotel Resort Start January 2015
Pay Rate $700.00/Month End in 12 months
Benefits Free room and board

Tour Company Management for German Speakers for 6 months

Medford, Oregon
Business Type Travel Agency Start January-May 2015
Pay Rate $100.00/Week End in 6 months
Benefits Cost free housing available

Software Engineering Program for 18 months

Westlake Village, California
Business Type Technology Manufacturer Start January - May 2015
Pay Rate $10.00/Hour End in 18 months
Benefits corporate housing available, rent $650 - $850/month

System Administrator Program for 12-18 months

Chehalis, Washington
Business Type Non Profit Organization Start February - March 2015
Pay Rate $12.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Website Developer - Website Designer for 18 months

Needham, Massachusetts
Business Type Digital Marketing Company Start as soon as possible
Pay Rate $1000.00/Month End in 18 months
Benefits Housing provided at no cost

Accounting Program for 6-12 months

New York, New York
Business Type International Trade Company Start February - March 2015
Pay Rate $8.75/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Human Resources for 6 months

Laguna Niguel, California
Business Type Hotel Start February - June 2014
Pay Rate $0.00/Hour End in 6 months
Benefits Help to find a room rental

Language School Administration for 6 months

San Diego, California
Business Type ESL School Start January 2015
Pay Rate $0.00/Hour End in 6 months
Benefits Help to find a room rental

Digital Music Marketing for 6 months

Bevery Hills, California
Business Type Entertainment Management Start as soon as possible
Pay Rate $0.00/Hour End in 6 months
Benefits Help to find a room rental

Marketing and Sales in a Translation Company for 6 months

Los Angeles, California
Business Type Translation Services Start as soon as possible
Pay Rate $0.00/Hour End
Benefits Help to find a room rental

Online Marketing for Mandarin Speakers for 12 months

New York, New York
Business Type E-Commerce Company Start February - March 2015
Pay Rate $9.00/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Real Estate Marketing for 12-18 months

New York, New York
Business Type Real Estate Agency Start July 2015
Pay Rate $1144.00/Month End in 12 or 18 months
Benefits Help to find a room rental

Sales and Marketing at a Travel Agency for 12 months

New York, New York
Business Type Travel Agency Start February - March 2015
Pay Rate $8.00/Hour End in 12 months
Benefits Help to find a room rental

Sales and Marketing at an Event Production Company for 6 months

New York, New York
Business Type Events Production Company Start January 2015
Pay Rate $0.00/Hour End in 6 months
Benefits Help to find a room rental

Tour Company Marketing and Sales Program for 6 months

San Diego, California
Business Type Tour Company Start as soon as possible
Pay Rate $0.00/Hour End in 6 months
Benefits Help to find a room rental

Political Science - Policy Research for 3 months

Washington DC, Washington, Dc
Business Type Think Tank Start 1 June 2015
Pay Rate $150.00/Week End 31 August 2015
Benefits Help to find a room rentalสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ click

Tel:02-245-5845  Hotline:061-656-4159, 087-642-5465

Tags : internship in usa internship internships career training in usa ฝึกงานที่อเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view