หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

student visa

คำจำกัดความของวีซ่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาออกวีซ่าหลายประเภทให้กับนักศึกษา นักศึกษาเต็มเวลาจะได้วีซ่าประเภท F-1 หรือวีซ่าประเภท M-1

ส่วนคู่สมรสและบุตรของนักศึกษาจะได้วีซ่าประเภท F-2 หรือวีซ่าประเภท M-2

บุคคลแลกเปลี่ยนจะได้วีซ่าประเภท J-1

บุคคลแลกเปลี่ยนหลายคนเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, มาฝึกงาน, มาทำการวิจัยค้นคว้าหรือมาสอน, บ้างก็มาเพื่อทำงานแบบชั่วคราว หรือ Au Pair

หลังจากที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้ยอมรับนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มที่เรียกว่า I-20 ไปให้นักศึกษาเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1

ถ้าคุณจะมาเป็นบุคคลแลกเปลี่ยน คุณต้องให้ผู้สนับสนุนของคุณไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวแทนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งแบบฟอร์มDS-2019 มาให้คุณเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1

ค่าธรรมเนียม SEVIS

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (SEVIS) เป็นระบบบนอินเทอร์เน็ตที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ถือวีซ่าประเภท F, M และ J (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามไป) ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มที่ได้รับเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา/ออกจากสถานศึกษา หรือจบ/ออกจากโปรแกรม

ผู้สมัครหลักวีซ่า F, M และ J ควรตรวจสอบกับสถานศึกษาในสหรัฐฯเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้เข้าสู่ระบบ SEVIS เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม SEVIS สำหรับนักเรียนที่มีแบบฟอร์ม I-20 คือ 200 เหรียญสหรัฐ สำหรับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีแบบฟอร์ม DS-2019 ค่าธรรมเนียม SEVIS คือ 180 เหรียญสหรัฐ ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมนี้ก่อน คำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนของท่านจึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ ท่านไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาได้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ไ

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ)อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)ประเภทวีซ่ารายละเอียด
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 C-1 ผ่านแดน
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 F นักเรียน (สายวิชาการ)
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 T เหยื่อของการค้ามนุษย์
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
160 เหรียญสหรัฐ 5600.00 U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
190 เหรียญสหรัฐ 6650.00 R ผู้เผยแผ่ศาสนา
265 เหรียญสหรัฐ 9275.00 K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
205 เหรียญสหรัฐ 7175.00 E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย

หลังจากนักเรียนได้รับบการยอมรับให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ซึ่งจะเป็นตัวอนุญาตให้คุณสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถึงแม้ว่ากระบวนการยื่นใบสมัครขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหรือบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะยุ่งยากและซับซ้อน แต่ก็มีนักศึกษาหลายร้อยหลายพันคนที่สามารถแสดงคุณสมบัติที่ต้องการในการสมัครขอวีซ่าได้ทุกปี และในปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ทั้งหมด 447,385 คน

ขั้นแรก ทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปให้นักศึกษาเพื่อแสดงถึงการยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถานบันที่ได้รับการอนุญาตจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service (USCIS) ว่าสามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียนได้ (คุณจะได้อ่านและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม I-20 สำหรับวีซ่าประเภท F-1 หรือแบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับวีซ่าประเภท J-1)

ขั้นที่ 2 การนัดหมายวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ นักศึกษาสามารถได้รับวีซ่านักเรียน 120 วัน ก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 และสำหรับบุคคลแลกเปลี่ยนนั้นสามารถรับวีซ่าเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม DS-2019 อย่างไรก็ตาม คุณควรจะทำการสมัครขอวีซ่านักเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขั้นที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกการอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณ เรียกว่า SEVIS 

ขั้นที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ขั้นที่ 5 การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำคือ การสมัครขอวีซ่าไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน ถ้าเป็นไปได้คุณควรที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เพราะถ้าหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นที่สถานฑูต คุณก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ หรือเอาไว้สำหรับยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอวีซ่าอีกครั้งในกรณีที่โดนปฏิเสธ ผู้สมัครทุกคนจะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจุดประสงค์ของ Security clearance และในบางประเทศ นักศึกษาอาจจะถูกตรวจสอบเพิ่มเติม การทำกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมนี้จะใช้เวลาเพิ่มถึงสองหรือสามสัปดาห์

เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์วีซ่าจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ในการไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณนั้นคืออะไร จุดประสงค์ทางด้านศึกษาหรือด้านวิชาชีพ

ผลการศึกษาก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนกับ ถ้าคุณมีผลเฉลี่ยการศึกษาที่ต่ำ คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมคุณถึงจะประสบความสำเร็จถ้าคุณได้ทำการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai Study USA เป็นผู้ดูแลตั้งแต่สมัครเรียน จัดเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่า นัดหมายวีซ่า ซื้อค่าธรรมเนียมต่างๆ  พร้อมเตรียมการสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียดวีซ่านักเรียน click

Thai Study USA   Hotline: 061-656-4159

                      

Tags : วีซ่าอเมริกา วีซ่าประเทศอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา  f1 visa

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view