หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

KAPLAN BOSTON

Kaplan International College เป็นผู้ให้บริการการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นนำ เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตรในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  และยังได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษา ACCET จะทำให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูที่เปี่ยมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเป็นกันเอง มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ SAT, GMAT และ GRE ที่สำคัญยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องและบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี 

Kaplan International  College (Boston) ตั้งอยู่ในตัวเมืองบอสตัน โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในกลางเมืองบอสตันไม่ไกลจาก Faneuil Hall, Boston's Waterfront, the Public Gardens,แหล่งช้อปปิ้งระดับโลก และ ศูนย์กีฬาระดับโลก บริเวณที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายทำให้นักเรียนสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ง่าย  


หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในบอสตัน

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุด (Vacation English) 
  • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
  • ภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English)
  • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (TOEFL ®  Preparation and Academic English )
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระยะยาว 9 เดือนและ 5 เดือน (Intensive English Academic Year and Semester)
  • หลักสูตรเตรียมสอบ SAT, GRE ®  และ GMAT ®  สำหรับนักเรียนต่างชาติ (SAT, GRE ®  and GMAT ®  Preparation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุด (Vacation English)


หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


วันเริ่มต้นหลักสูตร


ภาษาอังกฤษช่วงวันหยุด (Vacation English)


20 คาบเรียน


ระดับพื้นฐาน
ถึงระดับสูง


2 สัปดาห์ขึ้นไป


ทุกวันจันทร์ (หรืออังคาร ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)

* คาบเรียนละ 45 นาที

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษและยังมีเวลาว่างพอที่จะเที่ยวหาความสนุกสนานได้  บทเรียนเน้นทั้ง  4  ทักษะหลัก คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจสถานที่ต่างๆ ได้ในยามว่าง การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาคเช้าหรือภาคบ่าย

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


วันเริ่มต้นหลักสูตร


ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


20 คาบเรียน + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน


ระดับพื้นฐาน
ถึงระดับสูง


2 สัปดาห์ขึ้นไป


ทุกวันจันทร์ (หรือวันอังคาร ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)

* คาบเรียนละ 45 นาที

หลักสูตร General English ของ  Kaplan International Colleges เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษทั่วไปและชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีเวลาที่จะฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา หรือการไปทัศนศึกษากับเพื่อนใหม่ หลักสูตร General English เน้นการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเลือกใช้แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และหนังสือแบบเรียนต่างๆ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English)


หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


วันเริ่มต้นหลักสูตร


ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English)


28 คาบเรียน (รวม
8 วิชาเลือก) + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน


ระดับพื้นฐาน
ถึงระดับสูง


2 สัปดาห์ขึ้นไป


ทุกวันจันทร์ (หรืออังคาร ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)

* คาบเรียนละ 45 นาที

หลักสูตร Intensive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International Colleges หลักสูตรประกอบด้วยการเรียน General English วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
ในขณะที่การเรียน General English จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOEFL Preparation and Academic English)


หลักสูตรเตรียมสอบ


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


วันเริ่มต้นหลักสูตร


TOEFL  และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)


TOEFL  iBT และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 20 คาบเรียน + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 15 บทเรียน


คะแนนขั้นต่ำ: TOEFL   53


4-16 สัปดาห์


ทุกวันจันทร์ (หรืออังคาร ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)

* คาบเรียนละ 45 นาทีหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระยะยาว 9 เดือนและ 5 เดือน (Intensive English Academic Year and Semester)


หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว (Long Term English Programs)


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นระยะยาว (Intensive Academic Semester)


28 คาบเรียน (รวม
8 วิชาเลือก) + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน


ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง


20/24 สัปดาห์


ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นระยะยาว 9 เดือน(Intensive Academic Year)


28 คาบเรียน (รวม
8 วิชาเลือก) + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน


ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง


32 สัปดาห์

* คาบเรียนละ 45 นาทีหลักสูตรเตรียมสอบ  GRE  และ  GMAT  สำหรับนักเรียนต่างชาติ ( GRE and GMAT  Preparation)


หลักสูตรเตรียมสอบ


คาบเรียน* / สัปดาห์


ระดับ


ระยะเวลา


วันเริ่มต้นหลักสูตร


เตรียมสอบ GMAT  สำหรับนักเรียนต่างชาติ(GMAT  Preparation for International Students)


6 สัปดาห์แรก: เตรียมสอบ GMAT   8 คาบเรียน + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 20 บทเรียน , 6 สัปดาห์หลัง: การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 30 บทเรียน และการสอนอีก 1 ชั่วโมง


คะแนนขั้นต่ำ: TOEFL   79 หรือเทียบเท่า


12 สัปดาห์


ตลอดทั้งปี ขึ้นกับสถานที่เรียน โปรดศึกษาข้อมูลวันเริ่มต้นหลักสูตร GMAT


เตรียมสอบ GRE  สำหรับนักเรียนต่างชาติ (GRE  Preparation for International Students)


6 สัปดาห์แรก: เตรียมสอบ GRE   8 คาบเรียน + การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 20 บทเรียน , 6 สัปดาห์หลัง: การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 30 แบบเรียน และ การสอนโดยอาจารย์อีก 1 ชั่วโมง


คะแนนขั้นต่ำ: TOEFL   79 หรือเทียบเท่า


12 สัปดาห์


ตลอดทั้งปี ขึ้นกับสถานที่เรียน โปรดศึกษาข้อมูลวันเริ่มต้นหลักสูตร GRE

* คาบเรียนละ 45 นาที

สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA Tel: 02-644-9885  Hotline: 0830967274, 0863834454, 080-941-5664

Tags : Kaplan Boston  เรียนภาษา Kaplan Boston  เรียนต่อ Boston

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view